Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

Κεντρική κατηγορία Άνω Άκρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Oμιλητής – εκπαιδευτής στο  Σεμινάριο Μικροχειρουργικής  που  διοργανώνεται  από  την  Ορθοπαιδική  κλινική  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων

5ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Πρέβεζα 5-9 Ιουλίου 1989
 
6ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Χαλκιδική 20-24 Ιουνίου 1990
 
7ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Αρχαία Ολυμπία 26-30 Ιουνίου 1991
 
8ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Ρόδος 18-20 Ιουνίου 1992
 
9ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Καλαμπάκα 5-9 Μαϊου 1993. Εισηγητής  στο  θέμα  «No  Reflow  Phenomenon»

10ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Ιωάννινα 1-5 Ιουνίου 1994

12ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Πάτρα 1996.  Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

13ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Πρέβεζα 1997.   Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

14ο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής, Κέρκυρα 26-28 Αυγούστου 1998. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»


15ο  - 25ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»


26ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2011. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά»

27ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2012. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα» 

28ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2013. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα» 

29ο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής. Οργάνωση από την Ορθοπαιδική Κλινική των Πανεπιστημίων Αθηνών  και  Ιωαννίνων, Αθήνα 2014. Εισηγητής  στο  θέμα  «Χειρουργικό  Μικροσκόπιο  και  μεγεθυντικά  γυαλιά».  Παρουσίαση  και ανάλυση  ταινίας  με  θέμα  «Αποκατάσταση  Νευρικών  Ελλειμμάτων  με  Νευρικό  Μόσχευμα» 


Εκπαιδευτής στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη Μικροχειρουργική, τρίμηνης διάρκειας που εκτελείται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Κλινική Χεριού / Μικροχειρουργικής από το 1990-1994.    

Ενεργό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Χειρουργική του Χεριού και στη Μικροχειρουργική στην Ορθοπαιδική Κλινική του UPMC, τμήμα Χειρουργικής Άνω Άκρου,  κατά  τα  έτη  1994  και  1995.

Ομιλητής στο προαιρετικό μάθημα Χειρουργικής Χεριού - Μικροχειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (α' και β' εξάμηνο του έτους 1996-1997) με θέματα :
     α) Αρθροσκοπική χειρουργική του καρπού.
    β) Συνδεσμικές αστάθειες καρπού - Σύνθετα προβλήματα του καρπού.

Ομιλητής στο προαιρετικό μάθημα Χειρουργικής Χεριού - Μικροχειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του έτους 2006, 2007  2008 και  2009, με  θέμα:
    Τραυματισμοί  και  παθολογία  της  αρθρώσεως  του  αγκώνα

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  σεμινάριο  χειρουργικής  Ανατομικής  του  χεριού που  διοργανώνεται  από  την  Ορθοπαιδική  κλινική  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με  θέμα «Επούλωση  Τενόντων»
       
2ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων Μέτσοβο, 27-29 Οκτωβρίου 2004,
                      
3ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  χεριού,Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 27-29 Οκτωβρίου 2005                      
               
4ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 26-28 Οκτωβρίου 2006                      
                      
5ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 26-28 Οκτωβρίου 2006

6ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού,βΟρθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 25-28 Οκτωβρίου 2007                      

7ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 24-27 Οκτωβρίου 2008                      

8ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 24-27 Οκτωβρίου 2009

9ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού, Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 28-30  Οκτωβρίου 2010                      

10ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 28-30  Οκτωβρίου 2011                      

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  σεμινάριο  χειρουργικής  Ανατομικής  του  χεριού που  διοργανώνεται  από  την  Ορθοπαιδική  κλινική  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με  θέμα «Επιπλοκές  της  χειρουργικής  θεραπείας  του  Συνδρόμου  του  Καρπιαίου  Σωλήνα»

10ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού,     Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Μέτσοβο, 28-30  Οκτωβρίου 2011

11ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού,     Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Ιωάννινα , 25-28  Οκτωβρίου 2010
 
12ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού,     Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Ιωάννινα , Οκτώβριος 2011
 
13ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού,     Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Ιωάννινα , Οκτώβριος 2012

14ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού,     Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Ιωάννινα , Οκτώβριος 2013

15ο  Σεμινάριο  Χειρουργικής  Ανατομικής του  Χεριού,     Ορθοπαιδική  Κλινική  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
            Ιωάννινα , Οκτώβριος 2014
Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  «1o  Διεθνές Σεμινάριο  παρασκευής  πειραματικών  κρημνών  σε ζώντες ιστούς με  κλινικές  εφαρμογές  στην  επανορθωτική  χειρουργική  των  άκρων», που  διοργανώνεται  από  την      Κλινική  Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου     Κ.Α.Τ, .
    Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο ELPEN PHARMA Co. INC,
28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2007, Πικέρμι, Αθήνα
 
Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  «2o  Διεθνές Σεμινάριο  παρασκευής  πειραματικών  κρημνών  σε ζώντες ιστούς με  κλινικές  εφαρμογές  στην  επανορθωτική  χειρουργική  των  άκρων», που  διοργανώνεται  από  την      Κλινική  Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου     Κ.Α.Τ, .
    Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο ELPEN PHARMA Co. INC,
Πικέρμι, Αθήνα,  28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2008

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  «3o  Διεθνές Σεμινάριο  παρασκευής  πειραματικών  κρημνών  σε ζώντες ιστούς με  κλινικές  εφαρμογές  στην  επανορθωτική  χειρουργική  των  άκρων», που  διοργανώνεται  από  την      Κλινική  Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου     Κ.Α.Τ, .
    Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο ELPEN PHARMA Co. INC,
Πικέρμι, Αθήνα,  28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2008

Ομιλητής – εκπαιδευτής  στο  «4o  Διεθνές Σεμινάριο  παρασκευής  πειραματικών  κρημνών  σε ζώντες ιστούς με  κλινικές  εφαρμογές  στην  επανορθωτική  χειρουργική  των  άκρων», που  διοργανώνεται  από  την      Κλινική  Χειρουργικής Χεριού – Μικροχειρουργικής του Νοσοκομείου     Κ.Α.Τ,
    Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο ELPEN PHARMA Co. INC,
Πικέρμι, Αθήνα,  4-6  Φεβρουαρίου  2010

Ομιλητής – εκπαιδευτής στο  MITEK  SHOULDER  ARTHROSCOPY  COURSE , «ΙΑΣΩ» Γενικό Νοσοκομείο,
Αθήνα, 8-9  Μαρτίου 2007

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  του  1ου  Εντατικού  Διήμερου  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα: 
«Παθήσεις  του  Αγκώνα»
        Αθήνα,  14 – 15  Νοεμβρίου  2008

Οργανωτής – Ομιλητής - εκπαιδευτής   στο  πρόγραμμα  Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα  «Κατάγματα  στον  καρπό  και  χέρι»,  και  με  πρακτική  άσκηση  οστεοσύνθεσης  σε  προπλάσματα,
        Αθήνα,   Μάιος  2009

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα: 
«Τενοντομεταφορές  στο  Άνω  Άκρο»
        Αθήνα,   Σεπτέμβριος  2010

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Εντατικού  τριήμερου  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα:
 «Ολική  αρθροπλαστική  πηχεοκαρπικής»
        Αθήνα,  22-24  Νοεμβρίου  2012
 
Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  των  μετεκπαιδευτικών  μαθημάτων  της  Ορθοπαιδικής  Κλινικής  του  Πανεπιστημίου  Πατρών /
Ιατρικό  Τμήμα,   με  θέμα: 
«Αρχές  Συντηρητικής  και  Χειρουργικής  Αποκατάστασης  των  Καταγμάτων  των  Μετακαρπίων  και  των  φαλάγγων  των  Δακτύλων»
        Πάτρα,  31  Ιανουαρίου,  2013

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Εντατικού  τριήμερου  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα:
 «Ολική  αρθροπλαστική  αγκώνα»
        Αθήνα,  15-16  Νοεμβρίου  2013

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Εντατικού  τριήμερου  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα:
 «Αρθρίτιδα  Καρπού»
        Αθήνα,  15-16  Νοεμβρίου  2013

Ομιλητής   στο  πρόγραμμα  Εντατικού  τριήμερου  Εκπαίδευσης  του  Κολλεγίου  Ελλήνων  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών  με  θέμα:
 «Κάκωση  Σκαφομηνοειδούς  Συνδέσμου»
        Αθήνα,  7  Νοεμβρίου  2014ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΑΝΩ  ΑΚΡΟΥ

Οργάνωση  του  1ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια)
        Αθήνα,     20 - 21 Απριλίου  2007 
Οργάνωση  του  2ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια)
        Αθήνα,    28 – 29  Μαρτίου  2008 

Οργάνωση  του  3ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια)
        Αθήνα,  3 - 4  Απριλίου  2009 

Οργάνωση  του  4ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια)
        Αθήνα,  1 - 2  Οκτωβρίου  2010  

Οργάνωση  του  5ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια)
        Αθήνα,  6 – 7  Μαίου  2011  

Οργάνωση  του  6ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια)
        Αθήνα,  27 - 28  Απριλίου  2012  

Οργάνωση  του  7ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια)
        Αθήνα,  12 - 13  Απριλίου  2013  

Οργάνωση  του  8ου  Σεμιναρίου  Εφαρμοσμένης  Χειρουργικής  του  Άνω  Άκρου  του  Τμήματος  Χειρουργικής  Χεριού – Άνω  Άκρου  και  Επανορθωτικής  Ορθοπαιδικής  Μικροχειρουργικής  του  Ιατρικού  Κέντρου  Αθηνών ( με  επίδειξη  χειρουργικών  περιστατικών  σε  πραγματικό  χρόνο,  διαλέξεις  και  άσκηση  σε  πτωματικά  χέρια)
        Αθήνα,  11 - 12  Απριλίου  2014  


ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οργάνωση  του  9ου   Κοινού  Συνεδρίου  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Χειρουργικής Χεριού  (ΕΕΧΧ)  ,  και  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  (ΕΕΕΜ),  με  την  συμμετοχή  του  “Millennium  Society”, USA, στην  Κρήτη,  3-6  Σεπτεμβρίου,  2003

Οργάνωση  του  15ου   Κοινού  Συνεδρίου  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Χειρουργικής Χεριού  (ΕΕΧΧ)  ,  και  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Επανορθωτικής  Μικροχειρουργικής  (ΕΕΕΜ)  με  διεθνή  συμμετοχή  εν  πλω (κρουαζιερόπλοιο Aegean  Pearl),  21-28  Αυγούστου, 2009

Οργάνωση  του  “1st  Meeting  of  the  Pittsburgh  Hellenic  Hand  Fellows  Alumni”,  Ναύπλιο, 28-30  Σεπτεμβρίου,  2012

Οργάνωση  του  “2st  Meeting  of  the  Pittsburgh  Hellenic  Hand  Fellows  Alumni”,  Μύκονος,  13-15  Ιουνίου,  2014 


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
   
49th Annual Meeting of the American Society for Surgery of the hand,
    Cincinati – Ohio, USA,  October 20-29 1994.

62nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons,
    Orlando – Florida,  USA,  February 16-21 1995.

41th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society,
    Orlando – Florida,  USA,  February 13-16 1995.

64nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons,
    San Fransisco – California,  USA,  February 13-17 1997.

12th Annual Residents and Fellows Conference in Hand Surgery,
    Cincinati – Ohio, USA, October 25-26, 1994

67nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons,
    San Fransisco – California,  USA,  February 13-17, 1999.

Annual  Meeting  of  American  Association  for  Hand  Surgery
    Koloa, Kauai, Hawaii,  USA, January  8 – 11,  2003

Annual  Meeting  of  American  Society  of  Reconstructive  Microsurgery
    Koloa, Kauai, Hawaii,  USA, January  11 – 14,  2003

73nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons,
    Chicago – Illinois,  USA,  March 22-26 2006.

75nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons,
    San Fransisco – California,  USA,  March 22-26 2008.

76nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons,
    Las  Vegas – Nevada,  USA,  March  ,  2009.

77nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons,
    New  Orleans, Louisianna, USA, March  9 – 13, 2010.

 10ο  Πανευρωπαικό  Συνέδριο  Μικροχειρουργικής (E.F.S.M.)
Γένοβα,  Ιταλία,  20-22 Μαίου, 2010

15o    Πανευρωπαικό  Συνέδριο  Χειρουργικής  Χεριού (F.E.S.S.H.)
Βουκουρέστι,  Ρουμανία, 23-26 Ιουνίου, 2010


78nd Annual Meeting of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons,
    San  Diego,  California, USA,  February, 2011.


17o    Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο  Χειρουργικής  Χεριού 2012 (F.E.S.S.H.)
    Antwerpen,  Belgium,  June  20-23, 2012


12o   Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο  Μικροχειρουργικής – 12th  EFSM  & 15th   AEM  CONGRESS
    Barcelona, Spain,  April   3 - 5, 2014BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/