Παναγιώτης Ν. Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός, Χειρουργός Άνω Άκρου

Facebook Twitter YouTube

 • Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
  Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής του Άνω Άκρου
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

Κεντρική κατηγορία Άνω Άκρα

Η  σφυροδακτυλία  είναι  η  παραμόρφωση  εκείνη  του  χεριού,  που  υπάρχει  αδυναμία  εκτάσεως  της  τελικής,  δηλαδή  της  ονυχοφόρου  φάλαγγας  ενός  δακτύλου.  Οφείλεται  σε  διατομή,  ρήξη  ή διάταση του εκτατικού μηχανισμού στην κατάφυσή  του  στη  τελική (ονυχοφόρο) φάλαγγα του δακτύλου. Η  παραμόρφωση αυτή  έχει  καθιερωθεί  διεθνώς  με  το  όνομα  "Mallet  Finger".

Είναι  δυνατόν  ο  εκτατικός  μηχανισμός  να  αποσπαστεί  μαζί  με  ένα  μικρό  οστικό  τεμάχιο, που  οδηγεί στην αδυναμία της εκτάσεως.  Η παρεκτόπιση του  κατάγματος  οδηγεί  είναι  υπερξάρθρημα  της  τελικής  φάλαγγας  και  σε  χαρακτηριστική  παραμόρφωση  δίκην  λαιμού  κύκνου  (Swan  Neck  Deformity), με  υπερέκταση  της  μέσης  φάλαγγας  και  κάμψη  της  τελικής,  που  οφείλεται  είτε  σε  παρεκτόπιση  αποσπαστικού  κατάγματος  και  παλαμιαίο  υπερξάρθρημα  της  τελικής  φάλαγγας,  ή  σε  μεγάλη  συρρίκνωση  του  εκτατικού  μηχανισμού.  Σε  παραμελημένες  περιπτώσεις  εγκαθίσταται  μόνιμη  δυσκαμψία  του  δακτύλου  σε  κάμψη,  και  διαταραχή  της  λειτουργίας  του  χεριού.

Ο  τραυματισμός αυτός είναι συχνός, με συνηθέστερες αιτίες δημιουργίας, την  άμεση  πλήξη  της  ονυχοφόρου  φάλαγγας  κατά  την διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας, κατά την διάρκεια της εργασίας,  ή  ακόμα  και  σε  απλές  δραστηριότητες,  όπως  είναι  το  στρώσιμο  ενός  κρεβατιού. Εμφανίζεται συχνότητα στους άνδρες νεαρής και μέσης ηλικίας, συνήθως δε εμπλεκόμενα δάκτυλα είναι ο μέσος, ο παραμέσος και ο μικρός  δάκτυλος  του  επικρατούντος  χεριού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το  κύριο  σύμπτωμα  είναι  η  αδυναμία  εκτάσεως  της  τελικής  φάλαγγας  του  δακτύλου.  Συνυπάρχει  μικρού  βαθμού  πόνος,  που  όμως  είναι  δυνατόν  και  να  απουσιάζει.  Μικρό  οίδημα  είναι  δυνατόν  να  εμφανιστεί  στη  ραχιαία  επιφάνεια  του  δακτύλου.  Είναι  δυνατόν  να  εγκατασταθεί  από  τις  πρώτες  ώρες  παραμόρφωση  δίκην  λαιμού  κύκνου,  εικόνα  που  αποτελεί  κακό  προγνωστικό  παράγοντα.

Υπάρχει  πάντα  ιστορικό  τραυματισμού,  συχνά  ήσσονος  βαρύτητας.

Ο  ακτινολογικός  έλεγχος  είναι  πάντα  απαραίτητος,  για  την  αναγνώριση  ενός  αποσπαστικού  κατάγματος.

Περαιτέρω  έλεγχος  με  αξονική,  ή  και  μαγνητική  τομογραφία  δεν  κρίνεται  χρήσιμος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του «mallet finger» είναι  κατ΄ αρχήν συντηρητική. Συνίσταται στην εφαρμογή ειδικού  νάρθηκα που ακινητοποιεί την τελική άρθρωση του δακτύλου σε έκταση για χρονικό διάστημα 6-8 εβδομάδες, χρόνος αρκετός για την επούλωση  του τένοντα, ενώ  συνεχίζεται να εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της νύχτας για τέσσερις εβδομάδες ακόμη.  Είναι  πολύ  σημαντική  η  πλήρης  ακινητοποίηση  και  απαγορεύεται  η  αφαίρεσή  του,  έστω  και  λίγα  λεπτά,  καθώς  έτσι  καταστρέφεται  η  ήδη  δημιουργηθείσα  επούλωση.

Η  χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται απόλυτα  στις  περιπτώσεις  που  έχουμε  διατομή  του  εκτατικού  μηχανισμού  με  τέμνων  όργανο  και  σαφή  λύση  της  συνεχείας  του  δέρματος,  και  στις  περιπτώσεις  με  αποσπαστικό  κάταγμα  μεγέθους  μεγαλύτερου  του  30%  της  συνολικής  αρθρικής  επιφάνειας. Σχετική  ένδειξη  είναι  η  άμεση  εγκατάσταση  παραμόρφωσης  δίκην  λαιμού  κύκνου,  και  η  καθυστέρηση  ενάρξεως  της  θεραπείας  πλέον  των  δύο  εβδομάδων.  Κατά  της  επέμβαση  επιχειρείται  η  συρραφή του εναπομείναντος εκτατικού μηχανισμού,  συνήθως  με  τη  χρήση  ειδικών  ραμμάτων, ή η κατά το δυνατόν ανατομική ανάταξη και  σταθεροποίηση του ενδαρθρικού κατάγματος. Ακολουθεί  ακινητοποίηση της αρθρώσεως,  που  επιτυγχάνεται  με  την  τοποθέτηση  ενός  ενδομυελικού  ήλου (k-wire).

Καμιά  από  τις  δύο  μεθόδους  θεραπείας,  συντηρητική  και  χειρουργική  δεν εγγυάται πλήρως την άριστη αποκατάσταση του τραυματισμένου δακτύλου,  καθώς  το  ποσοστό  των  επιπλοκών  είναι  σχετικά  υψηλό.  Η επιλογή επαφίεται στην κρίση του θεράποντος ιατρού και εξαρτάται από το είδος του τραυματισμού, τον χρόνο που μεσολαβεί από τον τραυματισμό και την έναρξη της θεραπείας και άλλους παράγοντες.  Το  υψηλό  ποσοστό  των  επιπλοκών,  συχνά  είναι  αποτέλεσμα  πλημμελούς  παρακολούθησης,  αν  και  κάποιες  φορές  κρίνεται  αναπόφευκτο.

Στις παραμελημένες μορφές σφυροδακτυλίας η αποκατάσταση παρουσιάζει περισσότερες ιδιαιτερότητες. Εάν η παραμόρφωση είναι εύκαμπτη, δεν έχει δηλαδή εμφανιστεί μόνιμη δυσκαμψία της τελικο - φαλαγγικής αρθρώσεως, επιχειρήται η τεχνική της "δερμοτενοντόδεσης", με καλά σχετικά αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις "σκληρής" δυσκαμψίας, θα πρέπει να αποκαθίσταται, αρχικά η κινητικότητα της αρθρώσεως με εντατικό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, και μετά ν' ακολουθεί η χειρουργική διόρθωση.

Μια  αποτελεσματική  επέμβαση,  ειδικά  στις  περιπτώσεις  που  έχουμε  παραμόρφωση  δίκην  λαιμού  κύκνου  είναι  η  τενοντόδεση  της  τελικής  φάλαγγας  με  την  χρήση  τενόντιου  μοσχεύματος.

Άλλες εναλλακτικές προτάσεις είναι η αρθρόδεση της Τ-Φ αρθρώσεως σε λειτουργική θέση, ή η αποδοχή της παραμόρφωσης εφ' όσον δεν οδηγεί σε άλλου τύπου σοβαρότερης διαταραχής (Swan neck deformity). 

Είναι  γεγονός,  ότι  ένας  σχετικά  απλός  τραυματισμός,  που  η  πλειοψηφία  των  ασθενών  δεν  δίνει  την  δέουσα  σημασία,  είναι  δυνατόν  να  οδηγήσει  σε  πολύμηνη  ταλαιπωρία.  Η  έγκαιρη  όμως  διάγνωση,  και  η  άρτια  θεραπεία  συνήθως  οδηγεί  σε  ένα  καλό  αποτέλεσμα.

  

Κλινική εικόνα και σχηματική παράσταση της παθολογίας.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/